Hulp voor mantelzorgers

Zorgt u langdurig voor een naaste? Een buurman, partner, kind of familielid bijvoorbeeld. Dan bent u mantelzorger. Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Of zoekt u hulp of ondersteuning? In de gemeente Goirle bieden we met het Dorpsteam Goirle extra ondersteuning aan mantelzorgers, omdat we merken dat dat soms nodig is. 

Welke hulp is er?

U kunt denken aan:

  • een luisterend oor
  • tips of advies
  • praktische ondersteuning en begeleiding
  • respijthulp (zodat de mantelzorger even vrijaf heeft)
  • een mantelzorgcompliment is een blijk van waardering van de gemeente voor u
  • de Mantelzorgdag

Bekijk ook

Informatie over de collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers