Mogelijk verlenging noodopvang en onderzoek naar toekomst Missiehuis

afbeelding van het Missiehuis aan de Tilburgseweg

Het college van burgemeester en wethouders bespreekt deze maand een plan om de noodopvang in het oude Missiehuis aan de Tilburgseweg te verlengen. Volgens dit plan blijft de noodopvang open tot 1 mei 2025.

In het plan staat ook dat de gemeente gaat onderzoeken of we het pand in de toekomst kunnen blijven gebruiken voor huisvesting of opvang van vluchtelingen. We staan namelijk voor een grote opgave om een groeiende groep (kwetsbare) mensen passende huisvesting te bieden. Daarvoor zijn meerdere locaties nodig. Mogelijk kunnen we een deel van deze groep blijven opvangen in het Missiehuis.

Lees meer over de mogelijke verlenging van de noodopvang en het onderzoek naar de toekomst van het Missiehuis op onze website