Subsidies

Op deze pagina vindt u het overzicht van actuele subsidies en leningen.

Schoon regenwater wordt nu vaak via de regenpijp naar de riolering afgevoerd. Dat is zonde, omdat dit regenwater (dat op uw dak of in uw tuin valt) juist kan helpen. Het klimaat verandert. Daardoor hebben we de laatste jaren vaker last van wateroverlast door hoosbuien. Het riool kan deze hoeveelheid regen niet altijd aan. En er is vaker droogte door langere warme periodes. De gemeente Goirle en waterschap de Dommel willen inwoners daarom met een afkoppelsubsidie stimuleren om schoon regenwater op te vangen en in hun tuin in de grond te laten zakken.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. U vindt deze voorwaarden in de subsidieregel voor afkoppelen regenwater.

Aanvragen

Wilt u een maatregel toepassen om regenwater te (her)gebruiken die past binnen de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in. 

Verantwoording

Heeft u binnen 6 maanden na verstrekking van de afkoppelsubsidie de aangevraagde maatregel(en) uitgevoerd en de bewijsstukken aangeleverd waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd? Geef dan uw rekeningnummer door, zodat de subsidie uitgekeerd kan worden.

De stimuleringslening is er speciaal voor inwoners die hun woning willen verduurzamen of maatregelen willen doen om langer veilig thuis te wonen.

Heeft u een duurzaam idee? Dan horen wij graag van u. Als inwoner of organisatie in de gemeente Goirle kunt u subsidie aanvragen voor een duurzaam initiatief. Wij ondersteunen graag plannen die ook inwoners van de gemeente Goirle aansporen duurzaam te handelen. 

Voorwaarden

Een van de voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen, is dat het initiatief openbaar is. Hiermee bedoelen we dat een grotere groep inwoners in de gemeente Goirle er ook profijt van heeft. Uw idee maakt anderen bewust van duurzaamheid en is voor hen bovendien een aansporing ook duurzaam te handelen. In de ‘subsidiebeleidsregel duurzame initiatieven in Goirle’ vindt u alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Aanvragen

Heeft u een goed duurzaam idee dat past binnen de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier duurzame initiatieven in en stuur dat per e-mail naar ons toe.

Verantwoordingsformulier

Binnen 13 weken na afloop van het initiatief bent u verplicht hierover verantwoording af te leggen. Dit doet u door aan te geven hoe het heeft bijgedragen aan het stimuleren van duurzaam handelen, het verspreiden van kennis en het promoten van duurzaamheid. Ook onderbouwt u de financiën van het initiatief. U gebruikt hiervoor het verantwoordingsformulier subsidie duurzame initiatieven.

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.

Bent u een stichting, vereniging of een particulier? En wilt u zich inzetten voor de participatie, versterking en saamhorigheid van onze inwoners? Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie. U vraagt deze aan via onze website.