Geheimhouding persoonsgegevens

In de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staan uw persoonlijke gegevens. Wilt u niet dat wij deze gegevens aan instellingen doorgeven? Zoals de kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk? Dat kan. Dat heet ook wel geheimhouding. Het aanvragen van geheimhouding is gratis. Lees hier hoe u dit online regelt.

Komt u voor het regelen van geheimhouding liever naar het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Wat moet ik weten?

U kunt geheimhouding aanvragen voor uzelf en uw minderjarige kinderen

U hoeft niet te vertellen waarom u het aanvraagt. Wij voeren uw verzoek altijd uit.

Als u verhuist, hoeft u niet opnieuw geheimhouding aan te vragen

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u wel opnieuw geheimhouding aanvragen. 

Wij delen gegevens met de volgende Instellingen:

  • Dit zijn instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
  • Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent. We vragen u vooraf altijd of u hier bezwaar tegen heeft. Wilt u het niet? Dan wegen we uw belang af tegen dat van de instantie die uw gegevens aanvraagt. We nemen daarna een besluit
  • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam- en adresgegevens
  • Gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • Uw nationaliteit
  • Gegevens over ouders en eventuele kinderen

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.