Bomen kappen

U wilt bomen kappen of flink snoeien. Mag dat? Soms moet u een vergunning aanvragen. Zorg dat u dit eerst checkt! Een vergunning vraagt u online aan bij het Omgevingsloket. U logt in met DigiD of e-Herkenning.

Wat moet ik doen?

Controleer of u een kapvergunning nodig heeft

U heeft een kapvergunning nodig in de volgende situaties:

  • De boom staat op de Groene Kaart en heeft een omtrek van meer dan 32 centimeter
  • U wilt meerdere bomen kappen die samen een kroonoppervlakte hebben van meer dan 100m²
  • De omtrek van de boom is groter dan 1 meter
  • Er is sprake van een monumentale boom

Kijk op de Groene Kaart welke gebieden en bomen beschermd zijn.

U heeft géén kapvergunning nodig:

  • voor het vellen van een boom met stamomtrek van minder dan 32 centimeter op 1,30 meter hoogte
  • voor hakhoutbeheer en knotten van bomen als dit al vaker is gebeurd
  • voor het vellen van populieren of een wilgenrij op of langs landbouwgrond in het buitengebied
  • voor het vellen van vruchtbomen en windschermen om boomgaarden
  • voor het vellen of rooien van naaldbomen tot 12 jaar voor (kerst)bomenteelt

Gaat u tot 40% van het totale aantal bomen dunnen dat op een terrein groeit? U heeft geen vergunning nodig maar u moet dit onderhoud vooraf wel melden. Stuur hiervoor een e-mail naar omgevingsvergunning@goirle.nl.

Het kan zijn dat u voor het kappen van bomen nog andere toestemmingen nodig heeft. Bijvoorbeeld via het omgevingsplan of via de provincie.

Wat moet ik weten?

U heeft een herplantplicht

Kapt u een boom? Dan moet u soms een boom terug planten. Dat is uw herplantplicht. U hoort van ons of dat wel of niet nodig is als u uw kapvergunning aanvraagt.

Wat kost het?

Aantal Prijs
1 boom € 120,25
elke extra boom € 60,10
maximum € 1.202,05

Niet eens?

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfelt u of u een kapvergunning nodig heeft? Neem gerust contact op.