Meldpunt goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels, dan kan een huurder dit bij de gemeente melden. Op deze pagina leest u hier meer over.

Wat moet ik weten?

Over welke verhuurders gaat het?

De Wet Goed Verhuurderschap beschermt huurders en woningzoekenden tegen ongewenst verhuurgedrag van:

  • particuliere verhuurders
  • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met verhuurders)
  • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
  • woningcorporaties

Klacht over een woningcorporatie

Huurt u van woningcorporatie Leystromen? Meld uw klacht dan daar. Leystromen werkt de klacht zelf af.

De wet verplicht verhuurders om:

  • een schriftelijk huurcontract op te stellen
  • een onderhoudsplan te hebben
  • de huurprijs niet extreem hoog te maken
  • een verhoging van de huurprijs redelijk te houden
  • arbeidscontract en huurcontract van elkaar te scheiden 
  • huurders te informeren over rechten en plichten

De wet is gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Het beschermt de huurder of woningzoekende.

In de officiĆ«le bekendmaking staat meer over goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken. 

Meer weten?

Rechten en plichten (ver)huurders

Kijk voor meer informatie over rechten en plichten rondom huren ook op Huurcommissie.nl