Verhuizen

Verhuist u naar Goirle? Verhuist u naar een ander adres binnen de gemeente Goirle? Of wilt u emigreren? Dan moet u dat melden bij ons. Geef uw verhuizing 4 weken voor of uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum aan ons door. Het melden van uw verhuizing kost u niets. U geeft de aangifte online aan ons door. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Met DigiD kunt u online uw verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Houd hiervoor bij de hand:

 • inloggegevens DigiD
 • kopie van koop- of huurakte
 • indien van toepassing: toestemming van de hoofdbewoner (kopie geldig legitimatiebewijs) en/of huurcontract

U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven aan de balie. Maak hiervoor een afspraak.

Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • als u bij iemand gaat inwonen:
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of hoofdbewoner
  • formulier verklaring hoofdbewoner, deze verklaring vult u in en moet door beide partijen zijn ondertekend
  • huur- of koopcontract
 • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • een ouder of voogd, voor een inwonend kind
 • echtgenoten en geregistreerd partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • een gemachtigde; een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Als u samenwoont kunt u niet de verhuizing van uw partner doorgeven.

Kunt u uw post niet ontvangen op het adres waar u verblijft? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland woont of omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn die daar toestemming voor geeft. Een briefadres vraagt u online aan met DigiD.

Wanneer aanvragen

In onderstaande gevallen kunt u een briefadres aanvragen:

 • U hebt geen vaste of tijdelijke woon- of verblijfplaats
 • U woont in een door de minister aangewezen instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of gevangenis
 • U woont in een door de gemeente aangewezen instelling voor maatschappelijke opvang
  zoals een blijf-van-mijn-lijfhuis
 • U hebt geen woonadres in Nederland en woont 8 maanden of korter in het buitenland
 • U moet uw oude woning verlaten maar kunt nog niet in uw nieuwe woning

Over de briefadresgever

 • Dit kan alleen een persoon zijn, geen postbus
 • Het woonadres is binnen Nederland en deze persoon staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Goirle

Online doorgeven

Een briefadres kunt u online aanvragen. Houd hiervoor de volgende documenten bij de hand:

Behandeling

 • U krijgt binnen 4 weken een reactie op uw aanvraag
 • In bepaalde gevallen verrichten wij onderzoen. We nodigen u dan uit in het gemeentehuis voor een gesprek.

Verhuist u vanuit Goirle naar het buitenland? Geef dit dan binnen vijf dagen vóór uw vertrek aan de gemeente door. U kunt dit gemakkelijk online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

U kunt ook een afspraak maken. Alle personen die vertrekken op één adres, moeten in persoon verschijnen op deze afspraak. Dit geldt ook voor minderjarigen.