Rioolheffing

U betaalt mee aan de kosten voor het afvoeren van afvalwater, regenwater en het onderhoud van de riolering. Bent u op 1 januari van het jaar eigenaar van een woning? Of van een stuk grond of bedrijfsruimte (niet-woning)? U betaalt een vast bedrag. Voor het gebruik van de riolering betalen gebruikers een bedrag dat is afgestemd op het waterverbruik.

Eigenaar

Een eigenaar betaalt een vast bedrag

 

Categorie

Tarief 2022

Tarief 2023

Woningen € 138,48 € 171,72
Niet-woningen         € 138,48 € 171,72
Garageboxen € 41,50 € 51,46


Gebruiker

Gebruikers betalen een vast bedrag. De hoogte hiervan hangt af van het waterverbruik (hoeveelheid afgevoerd afvalwater). Afhankelijk van het waterverbruik, valt u in een van de volgende categorieën. Hoe meer afvalwater u loost, hoe hoger de aanslag. Brabant Water geeft het waterverbruik door aan de gemeente. Deze gegevens staan op uw jaarnota van Brabant Water.

Vast bedrag waterverbruik

Verbruik

Tarief 2022

Tarief 2023

Verbruik t/m 250 m³ € 27,36 € 33,96
Verbruik van 251 m³ t/m 500 m³ € 127,92 € 158,52
Verbruik van 501 m³ t/m 750 m3 € 171,00 € 212,04
Verbruik van 751 m³ t/m 1.000 m³        € 212,16 € 263,04
Verbruik 1001 m³ t/m 2.500 m³ € 425,40 € 527,40
Verbruik 2.501 m³ t/m 5.000 m³ € 851,64 € 1056,00
Verbruik 5.001 m³ t/m 10.000 m³ € 1.707,00 € 2116,68
Verbruik 10.001 m³ en meer € 8.535,00 € 10583,40

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan verwerken wij dit automatisch in de belastingadministratie.

Contactgegevens Team belastingen