Vraag en antwoord noodopvang

Op deze pagina geven we u antwoorden op vragen over de noodopvang en het onderzoek naar de toekomst van het Missiehuis.

Vragen over de noodopvang

Waarom is de noodopvang verlengd?

We doen wat menselijk en mogelijk is. De opvang verloopt goed. Het contact met de buurt is prettig en er is geen overlast. De bewoners van het Missiehuis voelen zich thuis in Goirle. We willen ‘gesleep’ met mensen voorkomen.

Toen de noodopvang startte, zagen we niet aankomen dat de opvang zo lang nodig zou blijven. Een andere plek is ook niet makkelijk te vinden in Nederland. Er is nog steeds een groot gebrek aan opvangplekken. Dat komt door een groeiend aantal asielaanvragen. Meer mensen vluchten uit conflictgebieden naar een veilige plek.

Hoeveel kost de noodopvang de gemeente?

De gemeente declareert alle kosten bij de Rijksoverheid. Dit is zo afgesproken. Er wordt niets betaald uit de gemeentekas.

Vragen over de toekomst van het Missiehuis

Kan ik meedenken over de toekomst van opvang/huisvesting in het oude Missiehuis?

Oplossingen moeten passen bij onze dorpen en kunnen rekenen op draagvlak. Daarom hebben we inbreng van buurtbewoners nodig. We gaan de buurt dus betrekken bij het onderzoek. Hoe we dit precies gaan doen, laten we weten zodra het onderzoek van start gaat. Lees meer over de laatste stand van zaken.

Hoe pakt de gemeente het onderzoek aan?

De eerste stap is dat eigenaar Glosec op een rij heeft gezet welke mogelijkheden er zijn voor het pand aan de Tilburgseweg 209. De gemeente heeft nog geen standpunt ingenomen over de scenario’s van Glosec. Het gaat dus om een tussenstap. De gemeente en Glosec gaan de haalbaarheid van deze mogelijkheden verder verkennen. Leidt deze verkenning niet tot een haalbare mogelijkheid voor huisvesting of opvang van vluchtelingen? Dan kan de eigenaar ervoor kiezen om andere plannen voor het pand te ontwikkelen. Buurtbewoners worden uiteraard betrokken bij de planvorming.

Onderzoekt de gemeente ook of er in de toekomst ook andere doelgroepen kunnen wonen in het oude Missiehuis?

We staan voor een grote opgave om een groeiende groep (kwetsbare) mensen passende huisvesting te bieden. Daaronder vallen asielzoekers en statushouders maar ook inwoners die met spoed een huis nodig hebben na bijvoorbeeld een scheiding of terugkeer na opname in een zorginstelling. Daarvoor zijn meerdere locaties nodig. Mogelijk kunnen we een deel van deze groep na 1 mei 2025 blijven opvangen in het Missiehuis.

De opvang van vluchtelingen past binnen het bestemmingsplan voor de locatie van het Missiehuis. Dit betekent dat de procedures eenvoudiger zijn en sneller gaan. Dit ligt dus het meest voor de hand. We zijn al bezig met een onderzoek naar de oplossingen die we in onze gemeente kunnen bieden voor alle doelgroepen en op welke locaties.

Vragen over de opvang van vluchtelingen

Is Goirle verplicht om vluchtelingen te blijven opvangen?

Gemeenten hebben wettelijke verplichtingen om een groeiende groep (kwetsbare) mensen passende huisvesting te bieden, waaronder asielzoekers en statushouders. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld elk halfjaar een opgave voor de huisvesting van statushouders. Daarmee loopt Goirle achter op de opgave door gebrek aan geschikte woningen.