Verhuizen

Als u verhuist binnen of naar Goirle óf u wilt emigreren, dan geeft u dat door aan de gemeente Goirle. Dit kan vanaf maximaal vier weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk vijf dagen erna. U hoeft zich niet uit te schrijven bij de gemeente van waaruit u vertrekt. 

Met DigiD kunt u online uw verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Houd hiervoor bij de hand:

 • inloggegevens DigiD
 • kopie van koop- of huurakte
 • indien van toepassing: toestemming van de hoofdbewoner (kopie geldig legitimatiebewijs) en/of huurcontract

U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven aan de balie. Maak hiervoor wel een afspraak.

 • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • een ouder of voogd, voor een inwonend kind
 • echtgenoten en geregistreerd partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • een gemachtigde; een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Als u samenwoont kunt u niet de verhuizing van uw partner doorgeven.

Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • als u bij iemand gaat inwonen:
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of hoofdbewoner
  • formulier verklaring hoofdbewoner, deze verklaring vult u in en moet door beide partijen zijn ondertekend
  • huur- of koopcontract.

Verhuist u vanuit Goirle naar het buitenland? Geef dit dan binnen vijf dagen vóór uw vertrek aan de gemeente door. U kunt dit gemakkelijk online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

U kunt ook een afspraak maken. Alle personen die vertrekken op één adres, moeten in persoon verschijnen op deze afspraak. Dit geldt ook voor minderjarigen.

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres heeft. Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn die daar toestemming voor geeft. Daarnaast is hij verplicht om uw post aan u door te geven. U vraagt het briefadres aan bij de gemeente waar deze persoon woont.

In onderstaande gevallen kunt u een briefadres aanvragen:

 • U bent dak- of thuisloos,
 • U moet tijdelijk een korte periode tussen 2 woonadressen overbruggen,
 • U verblijft in een instelling van bijvoorbeeld jeugdzorg, gezondheidszorg, een blijf-van mijn-lijf-huis of een gevangenis,
 • U bent korter dan 2 jaar in het buitenland en vaart beroepshalve op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.

Let op: U kunt geen briefadres aanvragen als u langer dan 8 maanden of voor onbepaalde tijd in het buitenland verblijft. In dat geval moet u aangifte doen van emigratie. U kunt geen briefadres houden op een postbus.

Niet in alle gevallen wordt u direct ingeschreven op een briefadres. Het kan zijn dat wij hiervoor nog een onderzoek moeten instellen. U wordt dan uitgenodigd om met ons een afspraak te maken om verdere inlichtingen te verstrekken.

Een briefadres kunt u online aanvragen. Houd hiervoor de volgende documenten bij de hand: