Wet Open Overheid

Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid moet de overheid opener maken. Informatie van de overheid moet voor iedereen makkelijk leesbaar en goed vindbaar zijn. Door de Wet open overheid (Woo) maken we steeds meer documenten openbaar. Op deze pagina verwijzen wij u door naar informatie en documenten van de gemeente Goirle.

Contactgegevens

Meer contactgegevens vindt u op onze pagina contact en openingstijden.