Woo-verzoek

Vanaf 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). De nieuwe wet bepaalt dat u openbare informatie makkelijk moet kunnen vinden. Wij maken informatie openbaar op onze website, social media en in de krant. Als de informatie nog niet openbaar is gemaakt, kunt u een aanvraag doen om deze openbaar te maken. U doet dan een Woo-verzoek. U leest hier hoe u dat doet.

Wat moet ik doen?

U kunt uw aanvraag op 2 manieren doen:

  • Per post: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle
  • Digitaal: mail naar info@goirle.nl 

Wat moet ik weten?

Dit zijn de voorwaarden:

  • De informatie die u vraagt is nog niet openbaar
  • U noemt heel precies welke informatie u vraagt
  • De informatie moet gaan over beleid dat wij maken en uitvoeren

Wat kost het?

Het indienen van een Woo-verzoek is gratis. Wel kunnen we kosten in rekening brengen voor het verstrekken van kopieën van stukken (tussen de € 0,05 en € 0,80 per kopie afhankelijk van het formaat en kleur)

Zo behandelen wij uw aanvraag:

  • Wij beslissen binnen 4 weken over uw aanvraag. Hebben wij meer tijd nodig? Dan kunnen we deze termijn met 2 weken verlengen
  • Gaan wij akkoord met uw aanvraag? Dan krijgt u de informatie. Dit kan op verschillende manieren. U kunt een kopie krijgen van de informatie. Of u kunt de informatie komen bekijken
  • Wij kunnen uw aanvraag afwijzen. Dat doen we alleen als dat mag volgens de Woo. Bijvoorbeeld als de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar kan brengen. Of als het gaat om vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven
  • Staan andere organisaties of personen in de informatie die u aanvraagt? Dan kunnen wij deze om een reactie vragen. Het kan dan langer duren voordat u de informatie krijgt of wij hierover beslissen
  • Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

Meer informatie?