Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Bent u woningeigenaar? Of bent u eigenaar of huurder van een bedrijfspand, winkel, kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelastingen (OZB). De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van het pand of stuk grond. Dit noemen we de WOZ-waarde. De uitleg van de WOZ-waarde vindt u in het taxatieverslag.

Wat moet ik weten?

De OZB bestaat uit 2 delen

De OZB bestaat uit een belasting voor eigenaren. Dit is de eigenarenbelasting. Daarnaast is er een gebruikersbelasting. Dit is een belasting voor gebruikers van een pand of stuk grond (niet-woningen).

De hoogte OZB hangt af van de WOZ-waarde

De gemeenteraad stelt jaarlijks de OZB tarieven vast. Het tarief is een percentage. Dit betekent dat de hoogte van uw OZB een percentage is van de vastgestelde WOZ-waarde. We stellen de WOZ-waarde jaarlijks vast. Meer daarover leest u in het taxatieverslag.

Verhuizen

Bent u op 1 januari eigenaar of gebruiker van een woning, bedrijfspand of stuk grond? Dan moet u voor dat hele jaar OZB betalen. Ook wanneer u na 1 januari uw woning of niet-woning verkoopt of gaat verhuizen. Bij verkoop wordt de eigenarenbelasting OZB meestal verrekend met de nieuwe eigenaar. Dat gebeurt via de koopakte bij de notaris.

Waarom OZB

Met de opbrengst van de OZB betalen we een deel van de algemene uitgaven. Zoals het onderhoud van wegen en het groen in onze gemeente. Maar ook werkzaamheden die het welzijn van onze inwoners verbeteren.

Wat kost het?

Tariefsoort Percentage 2023 Percentage 2024
Gebruikersbelasting 0,2616% 0,2796%
Eigenarenbelasting onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1102% 0,1120%
Eigenarenbelasting onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3246% 0,3470%

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met ons.