WOZ-waarde en taxatieverslag

De hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. In het taxatieverslag leest u hoe uw WOZ-waarde is bepaald. Wilt u uw WOZ-waarde en taxatieverslag inzien? Neem dan contact met ons. Het verslag kunt u alleen inzien als het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen op uw naam staat.

Bepalen WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of niet-woning op 1 januari van het jaar daarvoor. Dit is de waardepeildatum. Wij bepalen ieder jaar de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of stukken grond. Daarbij houden wij rekening met bijvoorbeeld verschillen in grootte en ligging. We kijken ook naar het onderhoud, de afwerking en of er bijgebouwen zijn. Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere grote verandering aan uw woning of pand geweest? We nemen dat in de eerstvolgende WOZ-waarde mee.

Wie ontvangt de WOZ-waarde

Bent u op 1 januari eigenaar van een woning of niet-woning, dan staat de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. Bent u gebruiker van een niet-woning zoals een bedrijfspand, kantoor, winkel, dan staat de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Wanneer u een woning huurt

Huurt u een woning van bijvoorbeeld de woningstichting? Ook dan staat de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. Dit heet de huurdersbeschikking. De WOZ-waarde is belangrijk voor de woningstichting. Ze gebruiken dit om de hoogte van de huur te berekenen.

Controleren WOZ-waarde

De WOZ waarden van woningen zijn openbaar. U kunt ze zelf gemakkelijk controleren.

  • De WOZ-waarde van vergelijkbare woningen in uw buurt kunt u opzoeken via het WOZ-waardeloket
  • U kunt via het Kadaster de verkoopprijzen van woningen in uw buurt opvragen. Hier moet u wel voor betalen
  • Let bij uw vergelijking op de datum. De WOZ-waarde op uw aanslagbiljet is van een jaar eerder

Contactgegevens Team belastingen