Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Heeft u een eigen woning? Of bent u eigenaar en/of huurder van een bedrijfspand, winkel, kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelastingen (OZB). De hoogte van uw OZB hangt af van de waarde van het pand of stuk grond. Dit noemen we de WOZ-waarde. De uitleg van de WOZ-waarde vindt u in het taxatieverslag.

De OZB is een percentage van de waarde van uw pand.

 

Tariefsoort

Percentage 2023

 
Gebruikersbelasting 0,2616%  
Eigenarenbelasting onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen          0,1102%  
Eigenarenbelasting onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3246%  

Automatisch incasso

U kunt gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. U heeft er dan geen omkijken meer naar. We schrijven het bedrag af van uw rekening in tien termijnen.

Opbouw van de OZB

De OZB bestaat uit een belasting voor eigenaren. Dit is de eigenarenbelasting. Daarnaast is er een gebruikersbelasting. Dit is een belasting voor gebruikers van niet-woningen.

Hoogte OZB

De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van uw woning, stuk grond of bedrijfspand. De gemeenteraad stelt jaarlijks de OZB tarieven vast. Het tarief is een percentage. Dit betekent dat de hoogte van uw OZB een percentage is van de vastgestelde WOZ-waarde. We stellen de WOZ-waarde jaarlijks vast. Meer daarover leest u in het taxatieverslag

Waarom OZB

Met de opbrengst van de OZB betalen we een deel van de algemene uitgaven. Zoals groenonderhoud en wegenonderhoud. Maar ook werkzaamheden die het welzijn verbeteren van inwoners van onze gemeente.

Verhuizing

Bent u op 1 januari eigenaar of gebruiker van een woning, bedrijfspand of stuk grond? Dan moet u voor dat hele jaar OZB betalen. Ook wanneer u na 1 januari uw woning of niet-woning verkoopt of gaat verhuizen. Bij verkoop wordt de eigenarenbelasting OZB meestal verrekend met de nieuwe eigenaar. Dat gebeurt via de koopakte bij de notaris.

Contactgegevens Team belastingen