1. Containers

  Containers Er zijn drie soorten containers in de gemeente [...] groene GFT-container, grijze Rest-container en combi [...] Papier en PMD-container. Containers verstrekken wij

 2. Ophaaldagen afval (afvalwijzer)

  (groene container), restafval (grijze container) en PMD [...] lege container nog dezelfde dag binnen. Container niet [...] waarom uw container niet geleegd is. Uw container alsnog

 3. Containers aanbieden bij containerverzamelplaatsen

  Rest óf gft-containers te hangen. De container met label [...] gemeente alleen nog containers die staan bij de aangewezen [...] waarbij inwoners de containers voor de deur aanbieden

 4. Stank en maden in container

  Stank en maden in container Bij warmer weer bestaat [...] vliegen en maden in de container komen. Met behulp van [...] bestrijden. Hoe blijft mijn container schoon en fris? Begin

 5. Omwisselen containers in volle gang

  omwisselactie van alle pmd-containers voor duocontainers. [...] ontving zijn nieuwe duo container met blauw-oranje deksel [...] deksel. De nieuwe container kan meteen gebruikt worden

 6. Wisseling pmd container voor duocontainer

  vervangen we alle pmd-containers door blauw-oranje d [...] ers. De huidige pmd-containers nemen we in. Alle inwoners [...] Inname PMD container Op uw

 7. Inname pmd-containers en uitgifte duocontainers

  vervangen we alle pmd-containers door blauw-oranje d [...] in één week 7.250 pmd-containers in de hele gemeente [...] omgewisseld. In deze container van 260 liter kan voortaan

 8. Weinig PMD bij milieustraat

  Daarom halen we die container bij de milieustraat weg [...] nog in de eigen duo-container, waar iedere woning over [...] over beschikt. Deze container is over het algemeen

 9. Medisch afval

  grijze container aanvragen. Tweede grijze container Als [...] kunt deze tweede grijze container online aanvragen (u wordt [...] melding doen over uw container Downloads

 10. Vanaf oktober nieuwe inzameling afval

  wordt uw huidige PMD-container opgehaald. Hiervoor in [...] plaats ontvangt u een duo-container voor het inzamelen van [...] PMD én papier. Deze container wordt één keer in de