Melding doorgeven

Is er iets kapot bij u in de buurt? Ervaart u overlast in uw omgeving? Komt u tijdens een wandeling zwerfafval tegen of ligt er een stoeptegel los? Maak dan online een melding in Fixi. In bepaalde gevallen doet u een melding bij een andere organisatie. U leest er meer over op deze pagina.

Wat kunt u melden

Melden bij de gemeente

Voor (water)overlast buiten openingstijden belt u met Rions op telefoonnummer (013) 2040 470

Melden bij een andere organisatie

Wat u kunt melden 

 Organisatie 

Omgewaaide boom of olie op de weg (direct gevaar) Politie via 112
Problemen op de Regte Heide  Brabants Landschap, (0411) 62 27 75 
Problemen in Gorp en Rooverte-mail info@kempischelandgoederen.nl 
Problemen op of naast provinciale wegenProvincie Noord-Brabant 
Wildcrossen en (drugs) afvaldumpingen in het buitengebied Handhavingsteam Buitengebied via (0900) 996 54 32 
Geluids-of stankoverlast van bedrijvenOmgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB): 073 - 681 28 21 of via een online meldingsformulier
Kapotte laadpalenop de laadpaal staat een telefoonnummer die u doorverbindt met de juiste partij 
Problemen met water, vervuild oppervlaktewater, afval of dode dieren in het water, onderhoud van watergangen en zuiveringsinstallaties Waterschap de Dommel of Waterschap Brabantse Delta
Burenruzie die niet op te lossen is door een gesprek met elkaarBuurtbemiddeling Contour de Twern
Discriminatie en ongelijke behandelingRadar

Melden in Fixi

  • U kunt op de overzichtskaart zien of een melding al door een ander is doorgegeven
  • Is de melding nog niet bekend? Dan vinden we het heel fijn als u zoveel mogelijk informatie aan ons doorgeeft. U kunt ook foto's van de situatie toevoegen in de melding. Vul uw contactgegevens in, zo houden we u op de hoogte
  • Is de melding wél bekend? Nogmaals melden is niet nodig. Als u bent ingelogd dan kunt u die melding een 'like' geven. We zien dan dat meerdere mensen er last van hebben.

Download de app

Fixi heeft een app voor op je telefoon of tablet. Download de app gratis voor iOS of Android gebruikers.

Nieuws en veel gestelde vragen

Vragen over maaien

Wij zijn een groene gemeente met veel gras, bermen en sloten. Dit openbaar groen onderhouden we het hele jaar door. Hoe vaak we maaien hangt af van de…

Vragen over bomen en snoeien

Wij zijn dagelijks bezig met het onderhouden van bomen in Goirle en Riel. We controleren volgens planning 1 keer in de 4 jaar alle bomen. En indien…

Overlastgevende dieren

Heeft u overlast van ratten in uw tuin of straat? En woont u binnen de bebouwde kom? Of is er op gemeentegrond in uw buurt een bijen- of wespennest?…